TERMA & SYARAT PERADUAN RAYA BERSAMA NONA

CARA-CARA PENYERTAAN PERADUAN RAYA BERSAMA NONA

 • Langkah 1: Peserta hendaklah FOLLOW Instagram rasmi NONA https://www.instagram.com/srinonamalaysia
 • Langkah 2: Pilih di antara 3 AR filter Raya NONA di https://www.instagram.com/ar/988195671840914 dan kongsikan gambar raya menggunakan AR filter tersebut di Instagram story anda
 • Langkah 3: Tag @nonamalaysia dan 2 rakan anda bersama gambar tersebut.
 • Langkah 4: Pastikan akaun Instagram anda adalah untuk tatapan umum
 • Langkah 5: Peserta perlu membaca dan bersetuju dengan Terma & Syarat yang dinyatakan di dalam nota ini

TERMA & SYARAT PERADUAN RAYA BERSAMA NONA

 1. Tempoh bagi peraduan ini bermula pada 7hb Mei 2022 – 27hb Mei 2022.
 2. Hantarkan penyertaan gambar bersama AR Filter Raya NONA di Instagram story anda sebelum 11.59pm, 27hb Mei 2022. Sebarang penyertaan yang diterima selepas 27hb Mei 2022 tidak akan dilayan.
 3. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara yang bermastautin di Semenanjung Malaysia (tidak termasuk Sabah & Sarawak) dan berumur 18 tahun ke atas.
 4. Peraduan ini hanya sah di platform Instagram NONA sahaja iaitu: https://www.instagram.com/srinonamalaysia/
 5. Peserta hendaklah mengikuti kesemua 5 Langkah Cara Penyertaan Peraduan Raya bersama NONA seperti yang dinyatakan di atas.
 6. Penyertaan yang tidak jelas / tidak lengkap atau/dan tidak mematuhi kesemua terma & syarat yang telah ditetapkan akan dibatalkan/ hilang kelayakan.
 7. Setiap peserta boleh menghantar lebih daripada satu penyertaan. Namun, hanya SATU penyertaan sahaja yang akan dinilai dan layak untuk memenangi hadiah wang tunai sepanjang tempoh peraduan dari 7hb Mei 2022 – 27hb Mei 2022, jika dipilih.
 8. Pihak NONA akan memilih lima belas (15) orang pemenang sahaja yang akan menerima RM50 e-baucar NONA beserta wang tunai RM100 setiap seorang
 9. Jumlah keseluruhan hadiah wang tunai dan e-baucar adalah bernilai RM2,250.00 (Ringgit Malaysia Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh sahaja).
 10. Pihak NONA akan membuat pengumuman pemenang di Instagram NONA pada 3hb Jun 2022.
 11. Pihak NONA akan memilih pemenang berdasarkan kriteria di bawah:

  • a. Gambar bersama AR Filter Raya NONA yang kreatif.
  • b. Setiap langkah yang disenaraikan haruslah diikuti seperti dinyatakan di atas. Sila rujuk CARA-CARA PENYERTAAN PERADUAN RAYA BERSAMA NONA untuk maklumat lanjut.
 12. Pemenang dikehendaki untuk PM (Private Message) maklumat mereka dalam tempoh tiga (3) hari setelah pengumuman pemenang dibuat. Maklumat yang diperlukan adalah seperti berikut:

  • -Nama Penuh seperti yang tertera pada Kad Pengenalan
  • -Nombor & salinan Kad Pengenalan (Sebagai langkah keselamatan, jangan lupa silangkan dan tuliskan ‘Untuk Kegunaan Peraduan Raya bersama NONA’ pada salinan Kad Pengenalan)
  • -Nombor Telefon
  • -Alamat Emel
  • -Alamat Rumah
  • -Nama Bank dan Nombor Akaun Bank
 13. Hadiah wang tunai sebanyak RM100.00 tidak boleh dipindah milik. Pemenang harus memberikan maklumat bank atas nama sendiri sahaja. Hadiah wang tunai tersebut akan dibuat secara “Online Transfer” dalam tempoh 14-21 hari bekerja.
 14. Sekiranya pihak NONA tidak menerima sebarang maklum balas mengenai maklumat daripada pemenang dalam tempoh tiga (3) hari setelah pengumuman dibuat, pihak NONA berhak untuk memilih pemenang yang lain sebagai ganti.
 15. Keputusan pihak NONA dalam semua perkara berkaitan peraduan ini adalah muktamad. Sebarang rundingan mahupun surat menyurat tidak akan dilayan.
 16. Pihak NONA berhak untuk menukar, membatalkan dan/atau menamatkan penyertaan peserta, tanpa perlu memberi notis terlebih dahulu.
 17. Pihak NONA tidak akan bertanggungjawab terhadap apa jua yang akan terjadi di luar tempoh peraduan ini.
 18. Pihak NONA berhak untuk mencetak atau mempamerkan maklumat dan gambar pemenang untuk sebarang tujuan pengiklanan, promosi, atau untuk mengumumkan nama pemenang dalam media cetak dan media elektronik.
 19. Semua peserta mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar, tepat dan lengkap.
 20. Peserta juga memahami segala terma dan syarat peraduan ini dan bersetuju untuk mematuhinya.
 21. Dengan menyertai peraduan ini, peserta bersetuju untuk memberi kebenaran kepada Pihak NONA bagi tujuan pemprosesan dan juga tidak dihadkan kepada penggunaan data peribadi anda untuk aktiviti-aktiviti pemasaran berkenaan produk dan tawaran terbaru kami berserta sebarang tujuan pengemaskinian yang diperlukan oleh pihak kami.